Vi bruker cookies, egne og fra tredje parter, for å kunne forbedre våre tjenester gjennom analyse av din navegasjon på våre nettsider. Hvis du fortsetter å bruke vårt nettsted uten å endre konfigurasjonen, tar vi dette som en akseptasjon av bruken av cookies på vårt nettsted. Du kan få mer informasjon eller opplysninger om hvordan du kan endre konfigurasjonen i vår "Juridiske informasjon".

GODTA
Kanariøyene – Livets breddegrad

KONKURRANSEREGLER “DET BESTE KLIMAET I VERDEN” AV PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

 • FØRSTE KLAUSUL - Arrangør, territorium, tidsbegrensning og deltakere
 • ANDRE KLAUSUL - Formål
 • TREDJE KLAUSUL - Premier
 • FJERDE KLAUSUL - Deltakelsesmetode
 • FEMTE KLAUSUL - Reklamasjon
 • SJETTE KLAUSUL - Publisering av de foreslåtte vinnerne
 • SYVENDE KLAUSUL - Bytte av premier
 • ÅTTENDE KLAUSUL - Bruk av vinnerbildene
 • NIENDE KLAUSUL - Tiltak mot uredelige handlinger
 • TIENDE KLAUSUL - Ansvarsfraskrivelse for funksjonsfeil på Internett
 • ELLEVTE KLAUSUL - Personvern
 • TOLVTE KLAUSUL - Åndsverk
 • TRETTENDE KLAUSUL - Mulige endringer i konkurransen
 • FJORTENDE KLAUSUL - Offentliggjøring av regelverk
 • FEMTENDE KLAUSUL - Lovverk og gjeldende jurisdiksjon

REGELVERK

FØRSTE KLAUSUL - Arrangør, territorium, tidsbegrensning og deltakere.

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., (heretter kalt PROMOTUR) er arrangøren av konkurransen “Det beste klimaet i verden”.

PROMOTUR er et offentligrettslig organ som tilhører Turistrådet for Kanariøyene med bedriftsformål å utrede, fremme, stimulere, spre og markedsføre de forskjellige turistproduktene og -tjenestene på Kanariøyene, og å styrke turisttilbudet til øygruppen. PROMOTUR har foretaksadresse i Calle Víctor Hugo 60, 35006 Las Palmas de Gran Canaria (Spania) med org.nr. A35845593.

PROMOTUR benytter seg av de profesjonelle tjenestene til DEC COMUNICACIÓN, S.A. som vinner av offentlig anbud på reklametjenester lagt ut av PROMOTUR, angående organiseringen og administreringen av denne konkurransen.

EKonkurransen vil finne sted i løpet av kampanjeperioden som strekker seg fra 28. mai 2013 til 28. mai 2016, begge inkludert.

Alle interesserte Internett-brukere over 18 år og lovlig bosatt i Spania som besøker mikronettstedet www.verdensbesteklima.com kan delta i konkurransen, så lenge kravene i fjerde klausul og følgende er oppfylt.

Ansatte i PROMOTUR og DEC COMUNICACIÓN, S.A., samt deres slektninger (av tredje eller mindre grad, av blod eller slektskap) og generelt juridiske personer og fysiske personer som ikke er bosatt i Spania eller er under 18 år, kan ikke delta i denne konkurransen.


ANDRE KLAUSUL - Formål.

Formålet med denne konkurransen er å oppmuntre til å besøke mikronettstedet www.verdensbesteklima.com for å kunne motta kommunikasjon fra PROMOTUR, bli lagt til i databasen og bruke selve mikronettstedet. Alt dette i henhold til det som er fastsatt i ellevte klausul.


TREDJE KLAUSUL - Premier.

Premiene i denne konkurransen består av:

 • Å kunne lagre bilder fra deltakerens reiser på Kanariøyene i et bildegalleri.
 • Å bli valgt ut som “dagens bilde” hver dag i løpet av kampanjeperioden fastsatt i første klausul.

FJERDE KLAUSUL - Deltakelsesmetode.

I løpet av den fastsatte kampanjeperioden bør alle Internett-brukere som oppfyller kravene i første klausul for å kunne delta i konkurransen og som besøker mikronettstedet www.verdensbesteklima.com registrere seg og fylle ut skjemaet for konkurransen som finnes der, og oppgi personopplysninger (for- og etternavn, fullstendig adresse, telefonnummer og e-postadresse for kontakt), i tillegg til å godta reglene, vilkårene og betingelsene til denne konkurransen og policyen for personvern.

Når skjemaet er fylt ut og deltakeren registrert, kan han/hun laste opp ønsket bilde, forutsatt at deltakeren selv har tatt det og at det er tatt på en reise til Kanariøyene.

Bildet vil bli lagt ut i et bildegalleri som skal publiseres på dette nettstedet, og kan også publiseres i de offisielle profilene til PROMOTUR på sosiale nettverk.

De tekniske spesifikasjonene for bildene er som følger:

 • Maksimal størrelse på 20 MB.
 • Formater som støttes: jpg, jpeg, gif og png.

En jury bestående av representanter fra PROMOTUR og reklamebyrået DEC COMUNICACIÓN, S.A. vil vurdere bildene innsendt av deltakerne, og velge ett av dem som “dagens bilde”, med intervall på ett (1) bilde per dag i løpet av hele kampanjeperioden for denne konkurransen.

Materialet presentert av deltakerne skal være deres eget. PROMOTUR er ikke ansvarlig for eventuelle krav fremlagt av tredjeparter angående krenkelse av åndsverk/opphavsrett, eller ulovlig krenkelse av æresfølelse, privat- eller familieliv, selvfølelse, eller krenkelse av noen annen art.

PROMOTUR, representert av tidligere nevnte jury, kan nekte å godta, eller slette, hvis nødvendig, fra denne konkurransen, innsendte forslag fra deltakerne som bryter med disse reglene eller som etter juryens skjønn kan krenke personene eller skade verdiene og rettighetene anerkjent i Grunnloven, spesielt med hensyn til barn, ungdom og kvinner.

Ved å delta i denne konkurransen, aksepterer deltakerne reglene og kriteriet til juryen og/eller PROMOTUR for å løse enhver sak som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen.


FEMTE KLAUSUL - Reklamasjon

Reklamasjonsperioden ovenfor enhver hendelse eller begivenhet knyttet til denne konkurransen avsluttes tre (3) måneder etter slutten av kampanjeperioden.


SJETTE KLAUSUL - Publisering av de foreslåtte vinnerne.

PROMOTUR publiserer bildene til deltakerne i bildegalleriet på nevnt mikronettsted. Videre publiseres også “dagens bilde” hver dag i løpet av kampanjeperioden. Dette vil bli fremhevet i ovennevnte bildegalleri på mikronettstedet.


SYVENDE KLAUSUL - Bytte av premier.

Premiene i denne konkurransen kan ikke under noen omstendigheter være gjenstand for bytte, endringer, økonomisk kompensasjon eller overdragelse på anmodning fra vinneren/vinnerne.


ÅTTENDE KLAUSUL - Bruk av vinnerbildene.

Vinnerne gir fullmakt til PROMOTUR for å bruke deres fulle navn og bilde(r) i reklame eller redaksjonelt materiale i salgsfremmende aktiviteter for Kanariøyene, uavhengig av medium, i henhold til vilkårene og betingelsene i ellevte og tolvte klausul, uten at nevnt bruk gir rett til noen godtgjørelse eller utbytte. PROMOTUR kan, dersom dette skulle bli nødvendig, kreve nevnt samtykke skriftlig.


NIENDE KLAUSUL - Tiltak mot uredelige handlinger.

Dersom PROMOTUR og/eller DEC COMUNICACIÓN, S.A. skulle oppdage enhver uregelmessighet, eller mistenke at en deltaker forhindrer normal gjennomføring av sin deltakelse i denne konkurransen ved å ulovlig endre sine opplysninger eller sin deltakelse ved bruk av enhver metode, teknisk eller opplysningsmessig, for å forfalske sin deltakelse, kan arrangørene ensidig fjerne registreringen av deltakeren.

I denne forbindelse har PROMOTUR satt på plass nødvendig teknologiske tiltak for å oppdage eventuelle uredelige, fravikende eller ondsinnede handlinger som er ment å endre deltakelsen i denne konkurransen med sikte på å oppnå en premie ulovlig. Derfor forbeholder PROMOTUR seg retten til å fjerne fra konkurransen enhver deltaker som er funnet skyldig i eller er mistenkt for ulovlige handlinger i den forstand beskrevet, uten forvarsel.


TIENDE KLAUSUL - Ansvarsfraskrivelse for funksjonsfeil på Internett.

PROMOTUR er fritatt for ethvert ansvar i tilfelle feil på Internett, eller ved feil på overføring av innhold, som forhindrer vanlig gjennomføring av denne konkurransen pga. årsaker som ligger utenfor PROMOTURs kontroll og spesielt ved eksterne ondsinnede handlinger.


ELLEVTE KLAUSUL - Personvern.

Deltakerne godtar uttrykkelig bruken av navnet sitt i den form og i det mediet som PROMOTUR anser som hensiktsmessig, med det formål å kunngjøre vinnerne.

Videre, i henhold til organisk lov 15/1999 av 13. desember angående personvern, vil all informasjon som blir oppgitt lagres i en automatisk fil som PROMOTUR er ansvarlig for, med det formål å utføre salgsfremmende aktiviteter, reklameforsendelser og øke deltakelsen på arrangementer på Kanariøyene.

Videre informeres det om at dine personlige opplysninger ikke skal utleveres til noen tredjepart.

Utøvelse av rettighetene for innsyn, retting, sletting og innsigelse kan sendes til PROMOTUR Turismo Canarias med registrert adresse C/Víctor Hugo, 60 Bajo. 35006. Las Palmas de Gran Canaria, eller ved å sende en melding til e-postadressen webturismolopd@turismodecanarias.com.


TOLVTE KLAUSUL - Åndsverk.

Både vinnerne og resten av deltakerne i konkurransen garanterer at de innehar opphavsrett, industrielle og/eller intellektuelle eiendomsrettigheter, uttrykkelig eller annen form for samtykke for innsendte forslag, og overdrar, eksklusivt, til PROMOTUR alle rettigheter for utnyttelse av forslagene slik at PROMOTUR kan bruke dem i alt reklamemateriale som annonseres i gjennomføringen av den salgsfremmende aktivitet for reisemålet Kanariøyene, som bedriftsformål, uavhengig av mediet knyttet til denne konkurransen, og formidlingen i alle reklamemedier og på et hvilket som helst sted i verden, inkludert Internett og de offisielle profilene til PROMOTUR i sosiale nettverk og på fjernsyn, uten noen tids- eller stedsbegrensninger og uten at deltakerne under disse omstendighetene kan kreve noe økonomisk vederlag.

PROMOTUR er fritatt, ikke ansvarlig, i forbindelse med deltakerens brudd på garantier med hensyn til intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter eller bilderettigheter, samt fra ethvert ansvar som kan oppstå ved feil eller mangelfull oppfyllelse av deltakerne i konkurransen av det som er fastsatt i disse reglene.

Alle rettighetene til innhold relatert til konkurransen tilhører PROMOTUR.


TRETTENDE KLAUSUL - Mulige endringer i konkurransen.

PROMOTUR forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene i denne kampanjen, inkludert dens eventuelle kansellering før tiden, forutsatt at det foreligger saklig grunn, og forplikter seg til å kommunisere de nye reglene, vilkårene for kampanjen eller endelig kansellering med tilstrekkelig advarsel og publisitet.


FJORTENDE KLAUSUL - Offentliggjøring av regelverk.

Regelverket i denne konkurransen er oppbevart y attestert hos Notarius Publicus av Ilustre Colegio de Madrid Don Carlos del Moral Carro, med kontor i Calle Serrano 38, 2. etasje, 28001 Madrid og publisert i det elektroniske arkivet for konkurranseregler (ABACO) som er en tjeneste av allmenn interesse som tilbys av CGN (Consejo General del Notariado) og er publisert på www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario og vil være tilgjengelig for alle som ønsker å rådføre seg med den, samt på nettsiden www.verdensbesteklima.com.


FEMTENDE KLAUSUL - Lovverk og gjeldende jurisdiksjon.

Tolkningen og oppfyllelsen av disse reglene skal være underlagt spansk lov, og i tilfelle tvister, avslår partene eksplisitt jurisdiksjonen som ellers hadde tilhørt dem, og underlegger seg rettsinstansene i Las Palmas de Gran Canaria for å løse eventuelle tvister som kan oppstå som følge av anvendelsen eller fortolkningen av denne kontrakten.

Ekspertens
uttalelse
"Vintrene på Kanariøyene har ikke noe felles med vintrene verken i resten av Europa eller på den iberiske halvøy, for mens mange deler av Europa har minusgrader nyter folk på Kanariøyene solen, med temperaturer opp mot 25ºC og et misunnelsesverdig landskap."

Mario Picazo Metereolog og "værmann"


4 800 timer med lys i året