Vi bruker cookies, egne og fra tredje parter, for å kunne forbedre våre tjenester gjennom analyse av din navegasjon på våre nettsider. Hvis du fortsetter å bruke vårt nettsted uten å endre konfigurasjonen, tar vi dette som en akseptasjon av bruken av cookies på vårt nettsted. Du kan få mer informasjon eller opplysninger om hvordan du kan endre konfigurasjonen i vår "Juridiske informasjon".

GODTA
Kanariøyene – Livets breddegrad

JURIDISK INFORMASJON

 1. 1. NETTSTEDETS EIERE
 2. 2. NETTSTEDETS BEGRENSNINGER AV ANSVAR: INNHOLD OG TILGANG
  1. 2.1. Nettstedets innhold
   1. 2.1.1. Informasjon som finnes på nettstedet
   2. 2.1.2. Tjenester og produkter på nettstedet
   3. 2.1.3. Lenker til andre nettsteder
  2. 2.2. Tilgang til nettstedet
   1. 2.2.1. Brukere
   2. 2.2.2. Tjenester for tilgang til nettstedet
 3. 3. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOMSRETT
  1. 3.1. Intellektuell og industriell eiendomsrett for nettstedet og dettes elementer
  2. 3.2. Intellektuell eiendomsrett for materiale for markedsføring av reisemålet Kanariøyene tilgjengelig på nettstedet
  3. 3.3. Intellektuell eiendomsrett for annet materiale fra andre tilgjengelig på nettstedet
 4. 4. PERSONVERNPOLITIKK
  1. 4.1. Beskyttelse av personopplysninger og konfidensialitet
   1. 4.1.1. Registreringsformularer
   2. 4.1.2. Andre formularer
  2. 4.2. Beskyttelse av personopplysninger: Cookies
  3. 4.3. Personvern og påloggingsinformasjon
 5. 5. JURISDIKSJON

1. NETTSTEDETS EIERE.

www.verdensbesteklima.com er et offisielt nettsted for markedsføring av reisemålet Kanariøyene, som er eiet og drevet av PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (heretter PROMOTUR), et handelsselskap med offentlig kapital som faller under Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, med adresse Calle Víctor Hugo, nº 60, C.P. 35006 Las Palmas de Gran Canaria og organisasjonsnummer A-35845593, innskrevet i firmaregisteret i Las Palmas, på ark 141, volum 1758, blad GC-34913 (heretter nettstedet).

På samme måte, finnes et høyt antall domener som omdirigeres til nettstedet og som eies av PROMOTUR, noe som innebærer at disse er underlagt betingelsene og vilkårene i denne juridiske informasjonen.

2. NETTSTEDETS BEGRENSNINGER AV ANSVAR: INNHOLD OG TILGANG.

2.1. Nettstedets innhold.

Nettstedet www.verdensbesteklima.com har innhold som tjener til å markedsføre reisemålet Kanariøyene, både informasjon og tjenester, gratis og mot betaling, som ytes av PROMOTUR direkte eller av tredje parter (juridiske eller fysiske personer) (heretter tredje parter). Bruken av nettstedet og dettes innhold innebærer brukerens fullstendige akseptasjon av alle betingelsene som finnes i denne juridiske informasjonen, noe som innebærer at hvis brukeren ikke er enig i innholdet som finnes på dette bør vedkommende avstå fra å bruke det. Begrensningene av ansvar når det gjelder innholdet på nettstedet er følgende:

2.1.1. Informasjon som finnes på nettstedet

Informasjonen om reisemålet Kanariøyene som finnes på nettstedet kan komme fra PROMOTUR direkte eller indirekte gjennom tredje parter. Informasjonen som kommer direkte fra PROMOTUR gjennom nettstedet er, så langt det er mulig, objektiv, basert på offisielle informasjonskilder og allmenkunnskap, i tillegg til å utgjøre produkter skapt i markedsførings- og reklameøyemed for å fremme turisme på Kanariøyene. PROMOTUR er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, upresis informasjon eller usannheter hos informasjonskildene brukt i dette øyemed.

PROMOTUR forbeholder seg retten til å, på et hvilket som helst tidspunkt, gjennomføre endringer i informasjonen som finnes på nettstedet eller stanse tilgangen til dette uten forhåndsvarsel. PROMOTUR er ikke ansvarlig for informasjon fra tredje parter som tilbys gjennom nettstedet og verken forhåndskontrollerer, godkjenner eller påtar seg ansvar for informasjon fra disse som finnes på nettstedet. All bruk av denne informasjonen gjøres på brukernes eget ansvar.

2.1.2. Tjenester og produkter på nettstedet.

Nettstedet tilbyr tjenester som ytes direkte av PROMOTUR eller av tredje parter, i utgangspunktet gratis, uten at dette innebærer at det ikke kan fastsettes pris på enkelte tilbudte tjenester og produkter, noe det skal informeres om på passende vis på sidene hvor disse tilbys. PROMOTUR har ikke direkte eller indirekte ansvar for lovlighet, sannhet, nytte, kvalitet eller pålitelighet når det gjelder tjenester og innhold som ikke styres og kontrolleres direkte av PROMOTUR, selv om disse skulle være tilgjengelige gjennom nettstedet. Ethvert kontraktuelt eller ekstrakontraktuelt forhold som skulle kunne formaliseres med tredje parter kontaktet gjennom nettstedet, samt deltakelse i konkurranser, kampanjer, salg og kjøp av varer eller tjenester utviklet av disse, forstås som forhold opprettet kun og utelukkende mellom brukeren og den aktuelle tredje parten. Brukern godtar at PROMOTUR ikke har noe slags ansvar for skader eller ulemper forårsaket på grunn av vedkommendes forhandlinger, samtaler og/eller kontraktuelle eller ekstrakontraktuelle forhold opprettet med tredje parter kontaktet gjennom nettstedet.

2.1.3. Lenker til andre nettsteder.

Nettstedet inneholder lenker til nettsteder tilhørende andre, som PROMOTUR gjør tilgjengelige for brukeren med det eneste formål å forenkle tilgangen til andre innhold og/eller tjenester som skulle kunne være av interesse, som ikke styres eller kontrolleres av PROMOTUR. Når brukeren befinner seg på et av disse andre nettstene bør vedkommende følge instruksjonene, advarslene og den juridiske informasjon som fastsettes for bruken av det andre nettstedet. Inkluderingen av disse lenkene innebærer ikke noen form for tilknytning mellom PROMOTUR og eierne av nettstedene det lenkes til.

2.2. Tilgang til nettstedet.

2.2.1. Brukere.

Enhver person som er interessert i informasjon om reisemålet Kanariøyene kan bruke nettstedet med status som bruker i henhold til denne juridiske informasjonen. For enkelte tjenester og produkter vil PROMOTUR imidlertid kreve at disse brukerne identifiserer seg for å registreres (heretter registrert bruker), for hvilket det som fastsettes i avsnitt 4.1. y 4.3 må følges. Brukernes tilgang til nettstedet er kun brukernes ansvar.

2.2.2. Tjenester for tilgang til nettstedet.

PROMOTUR garanterer ikke at tilgangen til nettstedet ikke avbrytes, lider forsinkelser, inneholder feil eller mangler eller virus og andre lignende elementer. PROMOTUR er ikke ansvarlig for skader og/eller ulemper av en hvilken som helst art som brukeren eller en tredje part skulle kunne lide som en konsekvens av: - Manglende disponibilitet eller vedlikehold eller ineffektiv drift av nettstedet og dettes tjenester og innhold. - Uautorisert angrep utenfra mot nettstedets sikkerhetstiltak for innhold og tjenester eller behandling av personopplysninger lagret av PROMOTUR. - Generelt, all bruk av nettstedet, dettes tjenester og/eller innhold som en bruker eller en tredje part skulle kunne gjøre, som går imot betingelsene for tilgang og bruk av disse fastsatt av PROMOTUR.

3. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOMSRETT.

3.1. Intellektuell og industriell eiendomsrett for nettstedet og dettes elementer.

PROMOTUR, på egne vegne eller gjennom overdragelse av rettigheter, er eier av all intellektuell og industriell eiendomsrett for nettstedet, samt alle elementene som utgjør dette (her nevnes bilder, lyd, video og tekst; merker eller logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, materialutvelgelse, software, inkludert det som er nødvendig for nettstedets drift, tilgang og bruk og lignende elementer). På grunnlag av dette forbys og forfølges bruk og gjengivelse av alle slag, distribusjon, kringkasting eller redigering, fullstendig eller delvis, av elementene som finnes tilgjengelig på nettstedet. Brukeren kan visualisere elementene som finnes på nettstedet og også printe, kopiere og lagre dem på alle typer format, så lenge det kun er snakk om personlig og privat bruk, noe som innebærer at enhver offentlig gjengivelse, distribusjon, kringkasting, redigering, tilgjengeliggjøring eller annen type utnyttelse forbys uttrykkelig.

3.2. Intellektuell og industriell eiendomsrett for materiale for markedsføring av reisemålet Kanariøyene tilgjengelig på nettstedet.

PROMOTUR, på egne vegne eller gjennom overdragelse av rettigheter, er eier av all intellektuell og industriell eiendomsrett for materialet for markedsføring av reiesemålet Kanariøyene, alene og med mulighet til å overdra denne. Brukeren og tredje parter kan bruke det nevnte markedsføringsmaterialet for gjengivelse, distribusjon og kringkasting med det formål å markedsføre reisemålet Kanariøyene, over hele verden og uten tidsbegrensninger.

3.3. Intellektuell eiendomsrett for annet materiale fra andre tilgjengelig på nettstedet.

PROMOTUR er ikke ansvarlig for innhold fra tredje parter som tilbys gjennom nettstedet av brukerne og påtar seg ikke ansvaret for eller garanterer den intellektuelle eiendomsretten til dette. De brukerne som tror at deres intellektuelle eiendomsrett kan ha blitt brutt gjennom uautorisert bruk av deres beskyttede arbeider som finnes på nettstedet, kan ta kontakt med PROMOTUR for at det, etter gjennomgang av anmodningen, eventuelt skal bli tatt de nødvendige steg for å rette opp overtredelsen, på følgende e-postadresse: info@turismodecanarias.com.

4. PERSONVERNPOLITIKK.

4.1. Beskyttelse av personopplysninger og konfidensialitet.

PROMOTUR informerer om at det gjennom nettstedet vil bli samlet inn personopplysninger om brukerne gjennom følgende typer formularer:

4.1.1. Registreringsformularer.

Formularer for innsamling og behandling av personopplysninger, i hvilken sammenheng brukerne informeres om at, i samsvar med det som fastsettes i spansk lov Ley Orgánica 15/1999 av 13. desember, om Personvern og Lov 34/2002 av 11. juli, om Nettjenester og netthandel, godtar registrerte brukere at deres personopplysninger innlemmes i en datafil som er PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. sitt ansvar og som vil brukes i “markedsføring av reisemålet Kanariøyene”, gjennom direkte kommunikasjon. Dersom det er snakk om en annen datafil og/eller et annet bruksområde, vil brukeren informeres om dette når vedkommende registrerer seg. Likeså informeres brukeren om at vedkommende kan bruke sin rett til tilgang, endring, sletting og motsettelse ved å rette et skriv til PROMOTUR, på adressen Calle Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Kanariøyene, Spania eller ved å sende en e-post til den følgende e-postadressen: webturismolopd@turismodecanarias.com. Skrivet må inneholde følgende informasjon: • Brukerens navn, etternavn og e-postadresse. • Innholdet i anmodningen. • Adresse for notifikasjoner, dato og brukerens underskrift.

PROMOTUR er ansvarlig for og garanterer konfidensialitet og sikkerhet i behandlingen av personopplysninger som samles om brukerne gjennom nettstedet og forplikter seg til å oppfylle sin plikt om hemmeligholdelse av personopplysninger og behandle dem med den påkrevde konfidensialitet. Med dette formål vil det bli tatt de nødvendige forholdsregler for å unngå uautorisert endring, tap, behandling eller tilgang. PROMOTUR informerer brukerne om at disse rettighetene er personlige, noe som innebærer at kun brukeren selv kan utøve disse rettighetene angående sine personopplysninger, som eneste rettmessige eier av disse. Imidlertid kan det i enkelte tilfeller unntaksvis aksepteres at en representant med nødvendig fullmakt fra brukeren kan utøve de nevnte rettighetene på vedkommendes vegne, så lenge det vedlegges bevis på denne fullmakten sammen med det nevnte skrivet.

4.1.2. Andre formularer.

In the case of other forms that do not have the characteristics described above, PROMOTUR will only process data after notifying the user and then only to the extent required to protect confidentiality and for the purposes for which such forms were intended.

4.2. Beskyttelse av personopplysninger: Cookies.

I samsvar med artikkel 22.2. av Lov 34/2002, av 11 juli, som omhandler nettjenester, vil PROMOTUR bruke formater for lagring og backup av informasjon i brukerens eget utstyr, gjennom bruk av cookies, noe som gjør det mulig å lagre brukerens preferanser for senere besøk, noe som gir en bedre brukeropplevelse av nettstedet. Brukte cookies vil aldri behandle personopplysninger eller gå ut over retten til personvern. Godkjenning fra brukeren av denne databehandlingen vil bli etterspurt gjennom et popup vindu, som vil forbli synlig inntil den aktuelle meldingen er lest og godtatt. De forskjellige typene cookies brukt på dette nettstedet og formålene med disse er følgende:

 • Cookies for autentifisering eller identifikasjon av brukeren: for å opprettholde påloggingen av registrerte brukere.
 • Cookies for analyse: for å samle informasjon om navegasjon og for måling og analyse av publikum
 • Cookies for markedsføring og handlingsmønster: for styring av reklamefelt på grunnlag av kriterier som hvor ofte reklamen vises og styring av reklamefelt tilpasset den spesifikke brukerprofilen.

Det ovennevnte forhindrer ikke mulig lagring eller tilgang av teknisk art med eneste formål å gjennomføre oversendelse av data gjennom et nettverk av elektronisk kommunikasjon eller, når strengt nødvendig, for å kunne yte en tjeneste bestilt av brukeren.

Hvis brukeren ikke ønsker å godta bruken av cookies, kan vedkommende fortsatt bruke vårt nettsted på vanlig vis, selvom det er mulig at brukeropplevelsen vil bli noe redusert. For å blokkere eller fjerne cookies installert i brukerens utstyr, kan konfigurasjonen av nettleserens innstillinger endres. Under finnes lenker til informasjon om hvordan dette gjøres tilpasset de forskjellige nettleserne:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari for IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Hvis brukeren bruker andre nettlesere kan informasjon om hvordan innstillingene for cookies kan konfigureres finnes på de aktuelle nettleserne sine sider for hjelp eller assistanse.

4.3. Personvern og påloggingsinformasjon.

PROMOTUR kan, for tilgang til og/eller bruk av en konkret tjeneste eller et konkret innhold gjennom nettstedet, be om at brukeren registrerer seg. I disse tilfellene vil brukeren motta påloggingsinformasjon, som skal forbli konfidensiell, hemmelig og personlig og som ikke kan overføres til andre, for tilgang til og/eller bruk av den nevnte tjenesten eller det nevnte innholdet som registrert bruker. Den nevnte tilgangen kan blokkeres av PROMOTUR dersom det blir gjort et visst antall påloggingsforsøk etter hverandre hvor det oppgis feil påloggingsinformasjon. Blokkeringen vil kun løftes når brukerens identitet har blitt bekreftet på tilfredsstillende vis. Brukeren er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen hemmelig og skal aldri gi denne til tredje parter eller gjøre det mulig å oppdage denne ved å lagre den i noe som helst format. PROMOTUR gir brukeren tilgang til mekanismer for endring av påloggingsinformasjonen når ønskelig.

5. JURISDIKSJON

Brukerne av nettstedet frasier seg uttrykkelig enhver annen jurisdiksjon som de ellers skulle kunne falle under, uten at dette går ut over kompetansen som resulterer av loven, og underlegger seg domstolene og rettssalene i byen Las Palmas de Gran Canaria for løsning av enhver uenighet som skulle kunne oppstå angående tolkningen, bruken og oppfyllelsen av disse betingelsene og vilkårene eller konflikt som skulle kunne oppstå i forhold til nettstedet.

Ekspertens
uttalelse
"Vintrene på Kanariøyene har ikke noe felles med vintrene verken i resten av Europa eller på den iberiske halvøy, for mens mange deler av Europa har minusgrader nyter folk på Kanariøyene solen, med temperaturer opp mot 25ºC og et misunnelsesverdig landskap."

Mario Picazo Metereolog og "værmann"


4 800 timer med lys i året